Hva er det som motiverer oss?

Hva er det egentlig som motiverer oss? I klippet under tar de for seg forskjellige studier som sier noe om hva som motiverer folk til å gjøre det bra, på jobb og ellers. Er det egentlig penger som gjør at folk presterer bedre?

Tegnet av RSAnimate, innlegg av Dan Pink.