Innføring i HV02

Jeg var i dag på innføring i HV02 hvor jeg fikk litt informasjon og fikk utdelt diverse utstyr som jeg skal ha hjemme til jeg blir innkalt til øvelse.

Jeg tilbragte min millitærtjeneste på Jørstadmoen leir 2002-2003 og var der i omtrent nøyaktig akkurat 12 måneder. Jeg hadde hørt at man ikke vil bli innkalt til hjemmevernstjeneste hvis man har 12 måneder eller mer i hans majestets tjeneste, det viste seg å være feil. Man er nemlig påkrevd å tjenestegjøre inntill 19 måneder eller 575 dager totalt. Noe som betyr at jeg har et stykke igjen da jeg «bare» har tjenestegjort 360 dager.

De siste 250 og no dagene blir da fordelt utover frem til jeg er blitt 44 år.

Hjemmevernet virker jo spennende nok, de har fokus på at folk skal ønske å være der og man får oppgaver utifra kompetanse og erfaring.

Fikk litt informasjon om hjemmevernets innsatsstyrke i Oslo/Akershus, Innsatsstyrke Derby, de er mye det samme men man trener oftere og får betalt for å være en del av styrken. Innsatsstyrken er de som er det første på stedet ved store nasjonale kriser, som feks flom, terror og annet som krever millitær tilstedeværelse.

De har et opptakskrav som er:HV

  • 3000m på 15:00
  • 16 Push ups
  • 20 Sit-ups
  • 4 Hang-ups

Noe som ikke burde være så vanskelig egentlig. Kjenner jeg er fristet til å søke, men tenkte jeg skulle få med meg en øvelse i regi av HV først også se hvordand det funker.