Hva er det som motiverer oss?

Hva er det egentlig som motiverer oss? I klippet under tar de for seg forskjellige studier som sier noe om hva som motiverer folk til å gjøre det bra, på jobb og ellers. Er det egentlig penger som gjør at folk presterer bedre? Tegnet av RSAnimate, innlegg av Dan Pink.

Endre hvordan vi tenker om utdanning

Denne filmen tar for seg hvorfor gårsdagens måte å utdanne på ikke fungerer så godt i dagens digitale verden med stadig flere impulser. Er det riktig å kategorisere mennesker etter hvilket år de er født, som skolevesenet gjør i dag? RSA Animate har laget tegningene. Innlegget ble gitt av Sir Ken Robinson.