Artikkel publisert i Treffpunkt

Volkswagen-Audi club Norwegen har sitt eget klubb blad, Treffpunkt, dette sendes ut til ca 4000 medlemmer 5 ganger i året. Redaksjonen ønsket å få tilsendt bilder og artikler om medlemmenes biler, så jeg tok noen bilder av VW Derbyen og skrev en liten tekst om den. Mitt bidrag var med i bladet som nylig dumpet […]

Innføring i HV02

Jeg var i dag på innføring i HV02 hvor jeg fikk litt informasjon og fikk utdelt diverse utstyr som jeg skal ha hjemme til jeg blir innkalt til øvelse. Jeg tilbragte min millitærtjeneste på Jørstadmoen leir 2002-2003 og var der i omtrent nøyaktig akkurat 12 måneder. Jeg hadde hørt at man ikke vil bli innkalt […]